Psychoterapia psychodynamiczna

  • Home /
  • Blog /
  • Psychoterapia psychodynamiczna ...

Psychoterapia psychodynamiczna

Na czym polega psychoterapia psychodynamiczna?

W ostatnich latach bardzo popularne jest pojęcie psychoterapii psychodynamicznej, która opiera się na psychodynamicznej teorii osobowości i psychologii. Osoby szukające pomocy niejednokrotnie mówią, że chciałby uczestniczyć w psychoterapii psychodynamicznej, bo tak poradzili im znajomi lub taką formę pomocy i wsparcia zaproponował im np. lekarz psychiatra. Jednak pod tym pojęciem kryją się czasami różne techniki pracy z pacjentem. W tym artykule wyjaśnię, co rozumiem pod pojęciem psychoterapii psychodynamicznej.

Ewa Mich - Frankowska psychoterapia psychodynamiczna

Czym jest psychoterapia psychodynamiczna?

Główne założenie tej terapii, to zrozumienie głęboko zakorzenionych w ludzkiej psychice mechanizmów obronnych, konfliktów i nieświadomych procesów, które wpływają na zachowanie i emocje pacjenta. Metoda, którą proponuję, bazuje na klasycznych szkołach psychoanalizy, przy czym klasyczna psychoanaliza zaleca odbycie 4-5 sesji tygodniowo. W psychoterapii psychodynamicznej pacjent może uczestniczyć w mniejszej liczbie spotkań. Zazwyczaj proponuję od 1 do 3 spotkań w tygodniu. Częstotliwość sesji ustalana jest wspólnie z pacjentem podczas konsultacji psychterapeutycznych, które są wstępem do całego procesu. W jej trakcie wyjaśniam osobom zgłaszającym się i zainteresowanym terapią, na czym polegają różnice w pracy w przypadku różnej częstotliwości spotkań. Następnie dobieramy wariant najbardziej optymalny dla pacjenta.

Psychoterapia psychodynamiczna, jak sama nazwa wskazuje, zakłada dynamikę całego procesu wsparcia. Dzięki temu, że pacjent przychodzi na sesje regularnie, zgodnie z ustalonymi zasadami, zaczyna on tworzyć tzw. relację przeniesieniową z terapeutą. Oznacza to, że dzięki temu, że nie zna osobiście terapeuty zaczyna przeżywać go według własnych, wewnętrznych schematów lub „obrazów” swoich rodziców. Np. jeśli pacjent uważa, że miał krytycznego ojca, to w trakcie trwania terapii, może on komentarze przedstawiane przez terapeutę przeżywać bardzo krytycznie.

Współdziałanie pacjenta z psychoterapeutą

Psychoterapia psychodynamiczna uznaje również, że ludzka psychika posiada część świadomą i nieświadomą. Osoby, które zgłaszają się do psychoterapii często mają problem z tym, że ich część nieświadoma niekorzystnie wpływa na ich codzienne życie. Współpraca pschoterapeutyczna polega więc na współdziałaniu pacjenta z psychoterapeutą. Pacjent opowiada swoje życie, doświadczenia czy emocje z poziomu świadomego, a zadaniem terapeuty jest zrozumienie tego, co przekazuje on w sposób nieświadomy. Dzięki temu, że terapeuta ma możliwość komentowania i interpretowania, informacji przekazywanych przez pacjenta, część nieświadoma może zostać przeniesiona do świadomości, co sprawi, że pacjent zacznie znacznie lepiej rozumieć siebie, co pozwoli mu wyjść ze swoich nieświadomych schematów zachowania. Ponadto, dzięki temu, że na sesjach omawiamy sposób w jaki pacjent przeżywa terapeutę, może on zidentyfikować i nazwać swoje zachowania oraz emocje, dzięki czemu będzie w stanie poznać bardziej elastyczne sposoby radzenia sobie z rzeczywistością oraz będzie mógł tworzyć bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi, co może pozytywnie wpływać na jakość jego życia.

Psychoterapia wpływa korzystnie na nasze relacje osobiste i intymne, a także może pomóc w obszarze społecznym i zawodowym. W efekcie nasze życie może generalnie ulec poprawie, we wszystkich sferach.

psycholog Ewa Mich - Frankowska

19 października 2023