Gabinet Psychoterapii

Ewa Mich - Frankowska

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Oferta

PSYCHOTERAPIA:

 • indywidualna osób dorosłych

 • indywidualna młodzieży

 • konsultacje psychologiczne

Udzielam pomocy w następujących sytuacjach:

Zaburzenia zdrowia psychicznego

 • objawy nerwicowe : nerwica lękowa, bezsenność, natręctwa, kompulsje, poczucie izolacji, napięcia i bezradności
 • depresja
 • zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia, otyłość
 • zaburzenia osobowości

Zaburzenia psychosomatyczne

 • alergie
 • astma
 • uporczywe bóle

Trudności w kontaktach z innymi

 • brak więzi, poczucie izolacji i osamotnienia
 • brak długotrwałych związków
 • konfliktowe, nie satysfakcjonujące związki emocjonalne

Kryzysy życiowe

 • trudności związane z podjęciem roli człowieka dorosłego
 • kryzys wieku średniego
 • rozstanie, rozwód, utrata bliskiej osoby
 • dramatyczne zdarzenia losowe: nieuleczalna choroba, przeżycie sytuacji traumatycznej, strata pracy

Urazowe doświadczenia wieku dziecięcego

 • długotrwałe opuszczenie
 • sytuacje adopcji
 • nadużycia seksualne
 • przemoc psychiczna i fizyczna
 • rodzina dysfunkcyjna

Doświadczenie zawodowe

mgr Ewa Mich - Frankowska

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (www.ptp.org.pl) oraz certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (www.psychodynamika.pl).

Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując:

 • w latach 1993 – 2003

  w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej

  prowadząc grupy wsparcia oraz grupy terapeutyczne dla młodzieży, jak również grupy edukacyjne z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii młodzieży dla studentów psychologii i pedagogiki.

 • w latach 1996 – 2004

  w Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej

  prowadząc terapię indywidualną i grupową młodzieży i dorosłych; zajmowała się również diagnozą psychologiczną.

 • w latach 2001 – 2010

  współpracowała z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

  prowadząc Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej.

 • od 2003 r. do chwili obecnej

  pracuje w Gabinecie Psychoterapii w Gdańsku

  prowadząc psychoterapię indywidualną.

Przebyte szkolenia:

 • w latach 1993 – 1995

  Studium Pomocy Psychologicznej

  realizujące program na zlecenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 • w latach 1996 - 1999

  Superwizyjne Warsztaty Doskonalenia Zawodowego

  program opracowany i zatwierdzony przez Radę Ekspertów przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej

 • w latach 2000 – 2004

  4-letnia Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej

  (oparta o paradygmat psychoanalityczny) w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

 • aktualnie

  podnosi swoje kwalifikacje

  uczestnicząc w psychoanalitycznych grupach superwizyjno – seminaryjnych, konferencjach i sympozjach.
  Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.

Metoda leczenia

Psychoterapia prowadzona jest w nurcie psychodynamicznym - psychoterapia psychodynamiczna, który integruje ujęcia różnych szkół psychoanalizy: klasycznej psychoanalizy Freuda, psychologii ego, teorii relacji z obiektem oraz psychologii self. Psychoterapia stawia sobie za cel uzyskanie głębokich i trwałych zmian strukturalnych osobowości, jak również wsparcie w kryzysach i trudnych momentach życiowych.

W zależności od tego co pacjent chce uzyskać w psychoterpii może ona być krótko- lub długoterminowa oraz odbywać się w różnej częstotliwości sesji. Psychoterapia dostosowana jest do potrzeb pacjenta.

Dzięki psychoterapii możliwe jest podjęcie na nowo zahamowanego procesu dojrzewania i integracji osobowości oraz rozumienie siebie i tego, co leży u źródła problemów.

Nabyta w trakcie terapii umiejętność poznania siebie umożliwia doświadczanie szeroko rozumianego wsparcia, osiąganie satysfakcjonujących relacji z innymi oraz rozwój osobisty i zawodowy.


KONTAKT / ZGŁOSZENIA

Przed przyjęciem na psychoterapię umawiam na ok. 3 konsultacje.

Mają one na celu zapoznanie się z problemem, ustalenie formy terapii, częstotliwość sesji oraz płatność.

Konsultacja terapeutyczna / konsultacja psychologiczna trwa 50 minut i kosztuje 200 zł.

Sesja indywidualna trwa 50 minut i kosztuje 200 zł.

Zgłoszenia przyjmuję telefonicznie lub mailowo, bezpośrednio od osoby zainteresowanej.

Ewa Mich – Frankowska

Zarezerwuj wizytę telefonicznie 502 244 085 lub poprzez email ewa.mf@op.pl, ewamich200@gmail.com

Przed przyjęciem na psychoterapię umawiam na ok. 3 konsultacje, konsultacja trwa 50 minut i kosztuje 200 zł.

ul. Powstańców Warszawskich 21/1, 80-152 Gdańsk