Konsultacja psychologiczna

  • Home /
  • Blog /
  • Konsultacja psychologiczna ...

Konsultacja psychologiczna

Na czym polega konsultacja psychologiczna?

Jak wygląda i do kogo może być skierowana? Z uwagi na to, że jest również oferowana przeze mnie propozycja wsparcia, postaram się pokrótce wyjaśnić jej zasady.

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to forma pomocy, która polega na spotkaniu z psychologiem i szczerej, otwartej rozmowie na temat aktualnej sytuacji życiowej zgłaszającej się osoby. Może to być zarówno jedno spotkanie, jak i cały cykl wizyt, w zależności od potrzeb i oczekiwań pacjenta. Ważnym elementem konsultacji psychologicznej jest tak zwany wywiad. Psycholog zadaje pytania na temat aktualnej sytuacji życiowej, relacji rodzinnych, relacji społecznych, na temat życia zawodowego oraz zbiera informacje dotyczące historii życia. Może on wówczas zobaczyć daną osobę w szerszej perspektywie (społecznej, osobistej oraz używanych sposobów radzenia sobie a życiu), dzięki czemu jest w stanie bardziej precyzyjnie nazwać i określić problematyczne obszary.

Kiedy warto zgłosić się na konsultację psychologiczną?

Momentem, w którym warto podjąć decyzję o konsultacji psychologicznej jest odczuwany dyskomfort w życiu, kiedy czujemy, że dotykają nas problemy, z którymi nie zawsze jesteśmy w stanie sami sobie poradzić, zaś rozmowy z najbliższymi nie przynoszą oczekiwanego efektu.

Osoby zainteresowane konsultacją psychologiczną mogą zgłaszać się w następujących kwestiach:

  • zawodowych (zahamowanie, wypalenie zawodowe, brak rozwoju zawodowego, trudność z podjęciem pracy),
  • osobistych (złe samopoczucie, zmienność nastrojów, trudności w relacjach interpersonalnych).
  • związków intymnych (niesatysfakcjonujące relacje, kryzys w związku).
  • trudność w podejmowaniu relacji intymnych.
  • wychowawczych (trudności dotyczące relacji z dziećmi).

Konsultacja psychologiczna jest to forma pomocy, która nie polega na leczeniu czy też głębszej interwencji w osobowość, ale pomaga w określeniu podstawowych obszarów trudności. W jej trakcie możemy dokonać wstępnej diagnozy i zastanowić się czy dana osoba potrzebuje dalszej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej lub psychiatrycznej, czy też dalsze formy pomocy są zbędne. Czasami kilka takich spotkań, w trakcie których możliwe jest nakreślenie obszarów konfliktowych i zrozumienie bieżącej sytuacji, może się okazać pomocne i wystarczające.

Zapraszam na konsultacje psychologiczne w moim Gabinecie Psychoterapii mieszczącym się w Gdańsku, przy ul. Powstańców Warszawskich 21/1.

psycholog Ewa Mich - Frankowska

21 października 2023